"Добра справа" прийняла активну участь в розробці Плану дій в галузі довкілля та енергетики м. Бердичева

2017-07-11

Сьогодні питання енергоефективності відіграє неабияку роль для України. Важливе воно і для нашого міста. Питання раціонального та ефективного використання енергії та впровадження енергозберігаючих заходів стає все актуальнішим.

Місто Бердичів обране в якості партнера Регіональним екологічним центром для Центральної та Східної Європи. В рамках спільного проекту «Місцеві ініціативи задля сталого розвитку України – LINK» та на виконання угоди між РЕЦ і Бердичівською міською радою розроблено План дій в галузі довкілля та енергетики. Його затвердили депутати на позачерговій сесії, що пройшла в квітні цього року.

 

Основна мета впровадження в життя цього документа передбачає досягнення сталого енергетичного розвитку міста. Зокрема, оптимальне споживання енергетичних ресурсів для задоволення потреб громади. План дій зорієнтований на проведення відповідної роботи підприємствами, бюджетними закладами, населенням міста.

Затвердження Плану дій в галузі довкілля та енергетики дозволить залучати нашому місту міжнародні грантові та інвестиційні кошти. Зокрема, у 2017 році в Бердичеві планують на умовах співфінансування провести санацію та термомодернізацію  будівлі інфекційного корпусу Бердичівської ЦМЛ. Це дасть змогу зменшити затрати енергоносіїв на 9%. Окрім того, покращить зовнішній вигляд будівлі та зробить комфортнішим перебування у лікувальному закладі  пацієнтів.

Соціальне дослідження, на основі якого розроблявся план дій, виконала Бердичівська міськрайонна громадська організація "Добра справа", також члени організації брали активну участь в робочій групі при Бердичівському міськвиконкомі з розробки даного документа.  

За матеріалами http://berdpo.info

План дій в галузі довкілля та енергетики м. Бердичева

ВСТУП

Сучасний етап соціально-економічного розвитку України супроводжується складними умовами і як наслідок – визначаються та поширюються основні проблеми в енергетичному секторі вітчизняної економіки. Питання раціонального та ефективного використання енергії та впровадження енергозберігаючих заходів стає актуальним для всіх споживачів. Місто Бердичів, обране в якості партнера Регіональним екологічним центром для Центральної та Східної Європи (далі - РЕЦ), розробляє даний План дій в галузі довкілля та енергетики м. Бердичева (далі – План дій) в рамках проекту «Місцеві ініціативи задля сталого розвитку України – LINK». План дій є стратегічним документом, що визначає довгострокові завдання громади і спрямований на покращення загального стану управління природними ресурсами та використання енергетичних ресурсів. Основна мета Плану дій полягає у створенні умов для досягнення сталого енергетичного розвитку міста Бердичева, що передбачатиме оптимальне споживання енергетичних ресурсів для задоволення існуючих потреб громади міста, при мінімальному негативному впливі на навколишнє природне середовище, визначає основні напрями політики органів місцевого самоврядування щодо енергозбереження та ефективного використання енергетичних ресурсів на підприємствах, у житлово-комунальному господарстві, бюджетних установах та побуті, що сприятиме забезпеченню сталого соціального і економічного розвитку міста, покращенню енергетичної безпеки. План дій зорієнтовано на проведення роботи як з підприємствами та бюджетними закладами, так і з населенням міста, на виявлення резервів з енергозбереження, раціонального та економного використання паливноенергетичних ресурсів, досягнення максимально ефективного їх споживання на існуючому рівні, впровадження поновлювальних джерел енергії. Заходи та дії, описані в даному документі, можуть бути змінені, доповнені та деталізовані, залежно від потреб управління чи поточної ситуації, яка може бути спричинена зрушеннями в економіці, відкриттями в науці, науко-технічним прогресом тощо.

Список скорочень:

РЕЦ - Регіональний екологічний центр для Центральної та Східної Європи;

План дій - План дій в галузі довкілля та енергетики м. Бердичева;

ОСББ – об’єднання співвласників багатоквартирних будинків;

ПЕР – паливно-енергетичні ресурси;

АГРС – автоматизовані газорозподільні станції;

МКП – міське комунальне підприємство;

КП – комунальне підприємство;

ПАТ – публічне акціонерне товариство;

ГРП - газорегуляторні пункти;

ШРП - шафові регуляторні пункти;

ПВХ – полівінілхлорид; ПЕ – поліетилен;

ЕЦВ - занурювальні насоси для свердловин;

РЧВ – резервуари чистої води.

1. МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ПЛАНУ ДІЙ м. БЕРДИЧЕВА

1.1. Короткий опис методології розробки Плану дій. Місцевий план дій в галузі довкілля та енергетики розроблений з метою допомогти громаді інтегрувати питання збереження і покращення екологічного стану довкілля та енергоефективності у процеси місцевого планування, розвивати механізми для сталого використання та управління природними ресурсами, зокрема і в галузі енергетики. Його основними параметрами є: планування, системний підхід та поступова реалізація запланованих дій. Залучення громадськості та прозорість процесу прийняття рішень владою є важливими аспектами розробки Плану дій. Місцевий план дій допомагає організувати чіткий загальний огляд екологічної ситуації, встановити конкретні та реалістичні цілі, які громаді необхідно досягнути для того, щоб покращити ситуацію у навколишньому середовищі; створити всеохоплюючий комплекс заходів у сфері енергоефективності, необхідних для досягнення цілей; забезпечити підтримку ключових зацікавлених сторін та громадськості. Процес розробки LEAP складався з ряду етапів: - ідентифікація усіх учасників та зацікавлених сторін у громаді; - створення Робочої групи із запровадження LINK; - громадське опитування щодо стану навколишнього середовища та енергетичної безпеки; - огляд енергетичного сектору на основі використання інформації даних спостережень та результатів аналізу показників; - визначення пріоритетних напрямків роботи в рамках Плану дій; - визначення конкретних завдань у пріоритетних напрямках; - розробка плану дій щодо пріоритетних напрямів; - ідентифікація потенційних виконавців, які можуть впроваджувати План дій.

1.2. Визначення учасників для розробки Плану, аналіз зацікавлених сторін та місцевої робочої групи з планування. До початку реалізації конкретних кроків з розробки Плану були визначені зацікавлені сторони - організації, групи, громадяни, які можуть вплинути на результат будь-якої дії або процесу (позитивно/негативно), визначено відносини між зацікавленими сторонами (конфлікти/союзи). В якості основного робочого та керуючого органу створено Робочу групу із запровадження LINK (затверджена розпорядженням міського голови від 22.03.2016 р. №43), до якої входять представники виконавчого комітету Бердичівської міської ради (заступники міського голови, начальник управління житлово-комунального господарства, енергоменеджер), бюджетних галузей (освіти, охорони здоров’я), підприємств-надавачів послуг у сфері житлово-комунального господарства (Управління експлуатації газового господарства, «Бердичівводоканал», «Бердичівтеплоенерго»), об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, громадських організацій («Добра справа», молодіжного центру «М-формація»), засобів масової інформації («Бердичівська міська редакція радіомовлення»). Засідання робочої групи відбуваються по мірі накопичення питань, що підлягають обговоренню, але не рідше одного разу на місяць.

1.3. Бачення громади. Важливим є спільне уявлення того, яким мешканці хочуть бачити своє місто у майбутньому, можливість зацікавленим сторонам громадськості вийти за рамки своїх безпосередніх та нагальних проблем і подивитися у майбутнє. Забезпечується спільна структура та погоджений напрямок роботи. Заохочується сміливе, творче та креативне мислення, яке може призвести до фундаментальних змін. Бердичівляни бачать себе ініціативними та активними учасниками в управлінні і плануванні питань енергозабезпечення муніципалітету. Одна із таких ініціатив - заміна державних субсидій адресною грошовою допомогою, яку можна було б спрямувати на впровадження енергозберігаючих заходів нетривалої окупності. Бердичів – один із лідерів в Україні у питанні створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. На сьогоднішній день у місті діють понад 150 ОСББ у 170 багатоквартирних будинках – це 51% від загальної площі всіх квартир. Процес створення ОСББ, як ефективна форма управління житловим фондом, підтримується місцевою владою. Перед ОСББ відкриваються можливості залучення кредитних коштів на проведення енергоощадних заходів. Мешканці міста готові моделювати поведінку при споживання енергії з метою її економного використання. Для досягнення результатів у напрямку сталого розвитку є необхідність підняття рівня екологічної свідомості населення. На рівні міста вивчається та використовується вітчизняний і зарубіжний досвід в енергетичному секторі, налагоджена співпраця з різними міжнародними організаціями, намічені відповідні перспективні плани.

1.4. Аналіз громадської думки. У липні-серпні 2016 року Бердичівською громадською організацією «Добра справа», в рамках запровадження LINK, було проведено опитування жителів м. Бердичева. Метою опитування було дослідити думки та ставлення громадян до питань енергозабезпечення, визначити, наскільки ефективно здійснюється управління енергозабезпеченням у місті, як громадяни отримують інформацію про енергетичні проекти та як може бути поліпшена надійність енергозабезпечення. Об’єкт дослідження – громадська думка жителів м. Бердичева щодо екологічних проблем та енергозабезпечення. Предмет дослідження – оцінка ефективності управління енергозабезпечення та інформування населення з питань енергозабезпечення. Форма дослідження – опитування шляхом проведення анкетування. Генеральною сукупністю є всі жителі м. Бердичева. За вибірковою сукупністю було опитано 931 сім’ю у всіх мікрорайонах, які об’єднують м.Бердичів. Допустима похибка вибірки не перевищувала 3%. 25% респондентів були чоловіки, 75% – жінки. З них, за соціальним статусом: 50% - працюючі; 11% – непрацюючі; 30% – пенсіонери; 5% – працюючі пенсіонери; 3% - студенти; 1% – інваліди. 49% респондентів мають середню спеціальну освіту, 30% - вищу, решта – повна середня, незакінчена вища або неповна середня освіти. За віком опитані розподілені таким чином: 18-29 років – 17 %; 30- 49 років – 39%; 50-69 років – 34 %; 70 років і старше – 10%. - ОСББ), 37% у приватних будинках. Будинки залучених до опитування бердичівлян забезпечені такими системами; опалення як: 46% - централізоване теплопостачання, 53% - індивідуальне газове опалення, індивідуальні котли на біомасі та опалення на електриці використовують, відповідно, менше 1% жителів міста. Середній місячний дохід на одного члена сім’ї в Бердичеві має такий розподіл (станом на серпень 2016 року): 53% заробляють від 901 до 1500 грн. в місяць, 25% - від 1501 до 2500 грн., 9% - від 2501 до 3500 грн., 2% - від 3501 до 5000 грн., 1% - понад 5000 грн. Слід зазначити, що 10% опитуваних заробляють менше 900 грн. на місяць, такими особами, ймовірніше, є студенти. 63% опитаних проживають у багатоквартирних будинках (з них 23% - в будинках, де створені Працюючі 50% Непрацюючі 11% Пенсіонери 30% Працюючі пенсіонери 5% Інваліди 1% Студенти 3% Індивідуальне 46,0% газове опалення; 52,4% Індвідуальні котли на біомасі; 0,7% електриці; 0,9% Опитані групи населення є репрезентативними, що дає підстави провести узагальнення на основі вибірки стосовно всього населення. Отримані дані в цілому можуть відповідати баченню громади.

2. ОГЛЯД ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ м. БЕРДИЧЕВА

2.1 . Система опалення міста. Система опалення міста або теплопостачання змішана, використовується центральне, локальне та індивідуальне опалення. До централізованого опалення підключені житлові будинки, громадські установи та промислові підприємства, а також одно-двох поверхові будівлі, розташовані на території із централізованим опаленням. Садибна житлова забудова та малоповерхова, які віддалені від джерел централізованого теплопостачання, опалюються автономними теплоустановками. В місті відсутнє централізоване постачання гарячої води. Підготовка гарячої води відбувається індивідуальними або локальними електричними чи газовими водонагрівачами. Комунальне підприємство «Бердичівтеплоенерго» – найкрупніший постачальник тепла населенню, бюджетним та іншим споживачам у м.Бердичеві. Інші постачальники тепла – це котельні в деяких промислових підприємствах, компаніях та закладах освіти, охорони здоров’я, але їхня частка в загальних обсягах постачання тепла досить незначна. На даний час комунальне підприємство «Бердичівтеплоенерго» експлуатує 14 котелень, 7 бойлерних із загальною встановленою виробничою потужністю 139,3 Гкал/год. (161,6 МВт) та загальним підключеним тепловим навантаженням 73 Гкал/год. (85 МВт), в тому числі 63 Гкал/год. (73МВт) на опалення та 10 Гкал/год. (11 МВт) на гаряче водопостачання (однак, послуги з гарячого водопостачання у місті впродовж останніх років не надаються). Основним видом палива для теплопостачання міста є природний газ (100%). Загальна протяжність теплових мереж в двохтрубному вимірі від опалювальних котелень житлово-комунального сектору складає 46,805 км., 10,06 км. теплові мережі на гаряче водопостачання, значна частина яких, у зв’язку із тривалим строком експлуатації, потребує заміни. Підприємством КП «Бердичівтеплоенерго» щорічно проводяться роботи із забезпечення надійного функціонування системи теплопостачання та скорочення споживання енергоносіїв: капітальний ремонт теплових мереж міста, оптимізація схем теплопостачання, заміна теплових мереж на труби в пінополіуретановій ізоляції, ремонт котлів. Протягом останніх років виконано: - Реконструкцію котельні по вул. Миру, 5-а та закриття котельні по вул. Соборній, 18-а з переключенням споживачів до котельні по вул. Миру, 5а; - закриття котелень по вул. Житомирській, 55, вул. Героїв України, 4-а, вул. Стадіонній, 39, вул. Данилівській, 5-б та переключення споживачів до більш потужних та енергоефективних котелень; - закриття аварійної котельні по вул. Низгірецькій, 16-а та переключення споживачів до котельні по вул. Білопільській, 91-а; - заміна подових пальників на котлах в котельні по вул. Мостовій,1-а та вул. Миру, 5-а; - капітальний ремонт котельні зі встановленням твердопаливних котлів на альтернативних видах палива по вул. Одеській, 41; - капітальний ремонт мережевих насосів в котельнях по вул. Одеській, 60- а, вул. Володимирській, 9-а, вул. Миру, 5-а. Впровадження даних заходів дало економію в споживанні газу (983,2 тис.м3 ) та електроенергії (0,73 МВт*год). КП «Бердичівтеплоенерго» протягом 2010-2015 років вживало суттєвих заходів щодо зменшення споживання енергоресурсів та досягло значного скорочення споживання природного газу: з 20,1 млн.м3 в опалювальному періоді 2009-2010 років до 14,136 млн.м3 в опалювальному періоді 2014-2015 років та до 12,72 млн.м3 в опалювальному періоді 2015-2016 років.

2.2. Газопостачання м. Бердичева. Газопостачання м. Бердичева здійснюється з АГРС Бердичів трьома газопроводами діаметром 400 мм. та 500 мм., тиском 3 кгс/см2 . Розподільча мережа міста складається з газопроводів діаметрами від 50 мм. до 500мм. середнього та низького тиску, загальною довжиною 292,5 км. з них середнього тиску (від 0,05 до 3 кгс/см2 ) 67,5 км., та низького тиску (0,03 кгс/см2 ) 225 км. В систему газопостачання входять газорегуляторні пункти (ГРП), яких в місті налічується 42 одиниці, шафових регуляторних пунктів (ШРП) 9 одиниць та станцій захисту від електрокорозії 82 одиниці. На початок 2017 року газифіковано 43 169 споживачів. Природний газ є основним видом паливно-енергетичних ресурсів міста, який і надалі буде залишатися головним. Структура споживання природного газу за споживачами Структура споживання природного газу у розрізі споживачів показує, що найбільшим споживачем природного газу по місту є населення – 66%, комунальні підприємства – 23% та промислові підприємства – 8%. Серед комунальних підприємств 14305 тис.м3 газу споживає КП «Бердичівтеплоенерго», яке є виробником та постачальником теплової енергії споживачам міста. Його доля становить 22,4% загального споживання по місту. Бюджетні установи міської ради використовують 1127 тис. м 3 газу (1,8% - загального споживання по місту). Аналіз споживання природного газу показує, що його використання протягом останніх років має тенденцію до зменшення і становить: 2012 рік – 58384, 37 тис. м3; 2013 рік – 55260, 33 тис. м3 ; 2014 рік – 49439,90 тис. м 3 ; 2015 рік - 31 940, 09 тис. м3 ; 2016 рік - 34 990, 32 тис. м3 . 2014 ; Муніципал ьні будівлі, обладнанн я/об'єкти; 753,319 ; 1% 2014 ; Житлові будівлі; 42161,41 66% 2014 ; Комунальні підприємст ва; 14473,02 ; 23% 2014 ; Приватні промислові підприємст ва; 4930,153 ; 8% 2014 ; Інші споживачі; 1260,567 ; 2% Обсяги споживання природного газу, тис. м³

2.3. Електропостачання міста. Електропостачання міста здійснюється від енергосистемних підстанцій напругою 110/35/10 кВ, розподіл електроенергії між споживачами міста здійснюється через підстанції, які розташовані в межах міста: ПС"Бердичів" напругою 110/35/10 кВ (вул. Тургенєва,77), ПС"Ново-Бердичів" напругою 110/35/10 кВ (вул. Червона,132), ПС "Прогрес" 110/10 кВ (вул. Низгірецька, 100) та ПС «Єлінг» 35/10 кВ (вул.Одеська, 66). Споживання електроенергії по м. Бердичеву Аналіз за останніх 5 років показує, що споживання електроенергії не має тенденції до зменшення як загалом по місту, так і по окремим споживачам. 2012 рік – 129459 МВт*год; 2013 рік – 132167 МВт*год; 2014 рік – 130615 МВт*год; 2015 рік – 159100 МВт*год; 2016 рік – 165283 МВт*год. 58384,37 55260,33 49439,9 31940,09 34990,31 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. Споживання електроенергії, МВт*год Найбільшими споживачами електроенергії по місту є населення – 39% та приватні промислові підприємства – 32%. Бюджетні установи міської ради споживають 2% електроенергії від загальноміських обсягів, ще 1% припадає на освітлення вулиць міста. Близько 7% (11531 МВт*год) електроенергії споживають комунальні підприємства, із них 9812,5 МВт*год (85% споживання комунальними підприємствами) припадає на КП «Бердичівтеплоенерго» та МКП «Бердичівводоканал».

2.4. Водопостачання. Джерелом водопостачання м. Бердичева є підземний та поверхневий водозабори питної води. Підземний водозабір складається з 49 свердловин, 17 з яких – робочі, що працюють згідно графіків роботи і режимів подачі води та підіймають 2470 м3 /добу. Підйом води здійснюється з артезіанських свердловин занурювальними насосами типу ЕЦВ. З поверхневого басейну р. Гнилоп’ять забирається, очищується і знезаражується до 8500 м3 /добу питної води. Середньодобова подача води в мережу водопостачання становить 9400 м3 /добу. Середньодобова реалізація води населенню 6820 м3 /добу. 2012р 159100 165383 132167 130615 129459 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 2013р 2014р 2015р 2016р Централізованим питним водопостачанням в місті, яке здійснює МКП „Бердичівводоканал", користується близько 60 тисяч осіб. В цілому, населення міста споживає 83% від усієї подачі води в мережу, 17% - інші користувачі. Середньодобове споживання одним мешканцем становить 87 л/добу при підйомі 161 л/добу на 1 чол. Водозабір №1 розташований в північно-західній частині міста. Продуктивність 3 робочих і 1 резервної водозабірних свердловин становить 83,1 м3 /год. На насосній станції II підйому розташовані 3 резервуари чистої води (РЧВ) загальним об’ємом 1800 м3 , продуктивність насосного обладнання на насосній станції становить 2630 тис.м3 /рік, 7200 м3 /добу, 300 м3 /год. Водозабір №2 розташований в північно-східній частині міста. Продуктивність 1 робочої та 1 резервної водозабірних свердловин становить 65,0 м3 /год. На насосній станції II підйому №2 розташовані 2 РЧВ загальним об’ємом 500 м3 , продуктивність насосного обладнання на насосній станції становить 2190 тис.м3 /рік, 6000 м3 /добу, 250 м3 /год. Водозабір №3 розташований у південній частині міста, в селах Бистрик і Хажин. Продуктивність 5 робочих і 8 резервних водозабірних свердловин становить 321,1 м3 /год. Даний підземний водозабір об’єднаний з поверхневим (з р. Гнилоп’ять). З свердловин вода транспортується в РЧВ, де води поверхневого і підземного водозаборів змішуються. Перед змішуванням в резервуарах, вода з поверхневого водозабору проходить очистку на фільтрувальній станції. На насосній станції II підйому «Південна» розташовані 3 РЧВ загальним об’ємом 10000 м3 . Продуктивність насосного обладнання на насосній станції становить 4562 тис.м3 /рік, 12 500 м3/добу, 520 м3 /год. Водозабір №4 розташований у південно-східній частині міста. Продуктивність 3 робочих водозабірних свердловин становить 58,9 м3 /год. На насосній станції II підйому розташована станція знезалізнення води та 2 РЧВ загальним об’ємом 1000 м3, продуктивність насосного обладнання на насосній станції становить 2803 тис.м3 /рік, 7680 м3 /добу, 320 м3 /год. Водозабір №5 знаходиться в південній частині міста і забезпечує водопостачання південної частини м. Бердичева – райони Червона Гора та Елінг. Продуктивність 3 робочих і 1 резервної водозабірних свердловин становить 95,0 м3 /год. Технологічна схема очистки води включає в себе блок контактних та освітлювальних фільтрів та 2 РЧВ загальним об’ємом 1500 м3 . На насосній станції № 5 II підйому розташовані 2 резервуари чистої води загальним об’ємом 1500 м3 , продуктивність насосного обладнання становить 1900 м3 /добу, 320 м3 /год. Системи подачі і розподілу води є найбільшим та відповідальнішим комплексом споруд, що забезпечують транспортування води м. Бердичева, розподілу її по території та доставку до всіх місць відбору споживачами. Підприємство експлуатує 171, 6 км водопровідних мереж. Внаслідок тривалої експлуатації частина мереж вийшла з ладу та потребує заміни. Так, з 84,7 км вуличних мереж потребують заміни 14,8 км (17,5%), з 50,3 км внутрішньо квартальних мереж потребує заміни 10,5 км (20,9%), з 36,6 км водогонів – 4,8 км (13,1%). Основний матеріал водопровідних мереж, протяжність яких становить близько 125,8 км – чавун радянського виробництва. Структура водопровідних мереж З метою сталого забезпечення міста водопостачанням проводиться модернізація та реконструкція насосно- силового обладнання, заміна аварійних ділянок мережі водопостачання на нові із поліетиленових та полівінілхлоридних труб, а також розширення мережі централізованого водопостачання та водовідведення у районах, де воно відсутнє. Замінено існуючі сталеві водопровідні мережі довжиною 386 п. м. на ПВХ та ПЕ труби та водопровідні мережі по вул. Комсомольській, Низгірецькій, Богунській довжиною 586 п. м, Трудовій довжиною 1500 п. м. Проведено заміну вводів будинків за адресами: вул. Торгова, Б.Хмельницького, вул. Вінницька, вул. Житомирська, вул. Богунська, вул. Соборна та ін. Реалізовано робочі проекти капітальних ремонтів існуючих мереж водопостачання по вул. Огибній (120 п. м.), Вінницькій, (200 п. м.), Б.Хмельницького (180 п. м.), виконано реконструкцію дюкерного переходу через річку Гнилоп’ять (методом «труба в трубі») ø 355 мм протяжністю 215 п.м. з ПВХ труб. Для підвищення енергоефективності та рівня надійності СПРВ багатоповерхових житлових будинків, передбачено провести заміну насосних станцій підвищення тиску по вул. Житомирській, 50, 55 та насосної станції підвищення тиску по вул. Чкалова, 10, вул. Червоній, 14, 16, вул. Толстого, 20, вул. О.Пителя, 8. Також було придбано свердловинні насоси марки ЕЦВ 8-25-100 (4 шт.), ЕЦВ 6-16-110 (3 шт.) та ЕЦВ 6-10-110 (2 шт.). Для забезпечення гарантованого напору в мережі водопостачання, підприємство щорічно проводить огляд та заміну запірно-регулювальної арматури (360 засувок, в т. ч. – 14 засувок регулювання магістральних мереж), а також пожежних гідрантів, загальна кількість яких становить 178 шт.

2.5. Система зовнішнього освітлення. Мережа зовнішнього освітлення міста Бердичева має 4675 світлоточок, протяжність мереж становить 163 км. З метою покращення якості міського вуличного освітлення поступово проводиться його реконструкція. Протягом 2016 року проведено капітальний ремонт вуличного освітлення на суму 4 497 240,70 грн. • Замінено 4170 світлоточок (лампочок); • встановлено 1609 нових світильників на 114 вулицях; • замінено 42900 погонних метрів мереж вуличного освітлення.

2.6. Транспорт. Бердичів – важливий транспортний вузол. Через місто проходять автошляхи за напрямками: Житомир, Рівне, Хмельницький, Вінниця, Біла Церква. За орієнтовними підрахунками в місті налічується близько 5790 автомобілів, із них 4725 легкових, близько 160 автобусів та понад 900 вантажівок. Громадські перевезення в місті здійснюють приватні автобусні перевізники на 23 маршрутах загальною протяжністю 173,6 км. На маршрутах працює 86 автобусів малої, середньої та великої місткості, які загалом kW 2098,4 1684,6 1721,8 1655,3 1685,9 1491,9 1782 2500 2000 1500 kW 1000 500 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 здійснюють за день 981 оборотний рейс. Найбільшим автобусним перевізником є підприємство «АТП-11837». Серед комунальних підприємств найбільший транспортний парк мають підприємства МКП «Бердичівкомунсервіс», МКП «Бердичівводоканал», КП «Бердичівтеплоенерго», МК ВЖРЕП №7.

2.7. Енергетична політика міста, енергетична система управління міста. Енергозбереження та ефективне використання енергоносіїв є особливо актуальним для м. Бердичева. Проблема високої енергоємності комунальної, промислової, бюджетної сфери має негативні соціальні наслідки, оскільки впливає на рівень собівартості продукції та її конкурентоспроможність. Заощадливість в енергетичному господарстві – це вивільнення додаткових коштів на важливі соціальні потреби. Зекономлена одиниця енергії дає вчетверо більше прибутку, ніж витрачена нова. Для забезпечення ефективного та раціонального використання енергетичних ресурсів в місті впроваджується комплекс заходів з реконструкції системи теплопостачання та технічного переоснащення джерел теплової енергії. Центральною міською лікарнею відповідно Кіотському протоколу замінено віконних блоків 1375,5 м2 , дверних блоків 66,5 м2 , утеплено зовнішніх стін 4048 м2 на загальну суму 7940,8 тис. грн. Проведено капітальний ремонт котельні та котельного обладнання, заміну парового котла Е 1.0 1998 року на електропарогенератор, проведено капітальний ремонт станції водопідготовки. В установах та закладах бюджетної сфери проведено часткову заміну вікон на енергозберігаючі. Закладами освіти проводились ремонти покрівель, заміна віконних та дверних блоків, проводяться поточні ремонти систем теплопостачання, обладнання котелень, технологічного обладнання, ізоляції труб, утеплення горищ, встановлення теплових лічильників, утеплення зовнішніх стін, заміна ламп на енергозберігаючі. За останні роки по місту підприємствами, організаціями, установами бюджетної сфери впроваджувалися комплексні заходи з енергозбереження. Зокрема, у промисловому секторі частка впроваджених відновлювальних джерел енергії у 2016 році склала 52%. На основі даних моніторингу енергоспоживання можна зробити висновок, що при впровадженні енергозберігаючих заходів та технологій спостерігається позитивна тенденція до нарощення обсягів економії паливноенергетичних ресурсів у місті.

3. ОЦІНКА СТАНУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ м. БЕРДИЧЕВА

3.1. Індикатори: збір даних, розрахунки, аналіз, інтерпретація. Задля оцінки поточного стану рівня енергетичної безпеки та виявлення секторів з незадовільними показниками проведено розрахунки поточного стану енергоефективності. Визначено показники загальної енергетичної безпеки міста (Таблиця): • Питоме споживання енергії • Карбоноємність • Частка місцевого виробництва енергії • Різноманітність типів енергоносіїв • Індикатор муніципального сектора • Частка поновлюваних джерел енергії у муніципальному секторі • Індикатор житлового сектора • Індикатор сектора промисловості • Частка поновлюваних джерел енергії у промисловому секторі • Енергоефективність автомобільного транспорту • Різноманітність шляхів енергопостачання – паливо • Індикатор ринкової концентрації - паливо На підставі визначених показників, можна зробити висновки щодо перспектив та проблемних питань, що потребують особливої уваги. Таблиця – Показники енергетичної безпеки міста Показник Значення Одиниці виміру ЕІ (Питоме споживання енергії – Energy Intensity) 1113, 38 кВт-год / млн. евр. CI (Питомі викиди — Carbon intensity) 0,24 кг СО2/МВтгод LPS (Частка місцевого виробництва — Local production share) 18,9 % ETD (Різноманітність типів енергоносіїв — Energy type diversity) 0.525 6 MSI (Індикатор муніципального сектора) 220,4 2 MSR (Частка поновлюваних джерел енергії у муніципальному секторі) 0,13 % RSI (Індикатор житлового сектора) ІSI (Індикатор сектора промисловості) 40,42 ISR (Частка поновлюваних джерел енергії у промисловому секторі) 52 % RTEE (Енергоефективність автомобільного транспорту — Road transport energy efficiency) МВт- год/авто ESD (Різноманітність шляхів енергопостачання - паливо) кВт-год/кв. м MCI (Індикатор ринкової концентрації - паливо) 0.346 кВт-год/кв. м Виходячи з вищезазначених даних, показник питомого споживання енергії знаходиться на рівні середнього значення країн ЄС (в країнах ЄС середнє значення становить 1-1,5 кВт-год./євро ). Показник питомих викидів вище середнього, але в межах звичайних значень. Це пов’язано з високою концентрацією промислових підприємств та значним споживанням енергетичних ресурсів цим сектором міста. Хоча частка місцевого виробництва є значною, але вона майже повністю припадає на теплову енергію. При цьому частка поновлюваних джерел енергії є набагато меншою, що відкриває потенційний сектор для покращення в енергетичній безпеці. Різноманітність типів енергоносіїв знаходиться на нижній границі стандартних показників. Але при цьому це вказує на залежність міста від одного виду енергії. Для міста Бердичева це природний газ, частка якого значно переважає інші види ресурсів. Індикатор муніципального сектора не набагато вищий середніх показників (середні значення MSI для міст із такими самими кліматичними умовами, як українські міста, лежить у межах 150-200 кВт-год./м2.), крім цього є чітка послідовність до його зменшення за останні 5 років. Однак індикатор житлового сектора є вищий, що свідчить про недостатність проведених заходів з енергозбереження у цьому секторі. На противагу житловому, Індикатор сектора промисловості знаходиться на доволі високому рівні. Цей показник вдалося досягти впровадженням значних заходів з енергозбереження промисловими виробниками міста. Частка поновлюваних джерел енергії у промисловому секторі також демонструє розуміння важливості впровадження таких заходів задля покращення енергетичної незалежності (для порівняння політика ЄС спрямована на досягнення частки поновлюваних джерел енергії в розмірі 20% до 2020 року, і принаймні 27% — до 2030 року). Енергоефективність автомобільного транспорту значно менша середнього значення RTEE у європейських країнах, адже це не стільки пов’язано з економічністю, скільки зі зменшенням використання транспорту в цілому. Різноманітність шляхів енергопостачання палива є доволі висока, як і індикатор ринкової концентрації, що свідчить про доволі насичений ринок паливних матеріалів і доволі рівні права постачальників на ньому.

3.2. Аналіз громадської думки, аналіз, інтерпретація. Згідно проведеного у 2016 році репрезентативного опитування в рамках реалізації проекту LINK було отримано дані, які дозволяють зробити висновки про ставлення громадян до питань енергозабезпечення та енергетичної безпеки. Основним джерелом отримання інформації у цій сфері для мешканців міста є телебачення (52%) та Інтернет (28%). 85% висловлюють бажання отримувати інформацію з питань енергозабезпечення від органів місцевого самоврядування (найбільш доцільно - щомісяця). Активність населення з приводу звернень до органів місцевого самоврядування з приводу енергетичних проблем знаходиться на досить низькому рівні: 68% респондентів ніколи не зверталися з даного приводу. 97% бердичівлян вважають, що органи місцевого самоврядування не сприймають їхній внесок в процес управління та планування питань енергозабезпечення муніципалітету, що свідчить про необхідність налагодження взаємодії між зацікавленими сторонами. Бердичівляни готові до економного використання енергоресурсів і практикують енергозберігаючі заходи, які залежать від їхнього свідомого ставлення та не потребують значних фінансових затрат: вимикають світло, коли не користуються приміщенням – 98%, використовують енергозберігаючі лампи – 86%, купують енергозберігаючі прилади – 51% (також 41% - готові за можливості дотримуватися такої практики). У більшому відсотковому відношенні мешканці міста висловлюють готовність: утеплити вікна (70%), більше використовувати громадський транспорт, ходити пішки або їздити на велосипеді (80-83%); використовувати менше гарячої води (80%); здавати відходи на переробку (79%). Очевидно, що важливу роль у питаннях енергоефективності відіграє фінансова складова (матеріальний стан сімей), оскільки більш дороговартісні заходи мешканці міста готові впроваджувати, але за наявності такої можливості: 63% - утеплювати будинки, 57% - використовувати альтернативні джерела тепла, 54% - купити гібридний автомобіль. Отримані дані дозволяють зробити висновок, що жителі міста готові до економного використання енергетичних ресурсів, впровадження енергозберігаючих заходів, зменшення негативного впливу людського фактору на довкілля. Переважна більшість мешканців міста мають сформовану модель поведінки ощадливого використання енергії, проте не мають можливості або ж відмовляються впроваджувати у повсякденне життя такі заходи як купівля теплових насосів, вітрових генераторів, утеплення будинків та інших енергозберігаючих технологій, оскільки це є фінансово затратними заходами. Також населення потребує знань щодо зменшення використання гарячої води та продукування відходів. 72% бердичівлян вважають, що проблеми енергозабезпечення є причиною загострення суспільної напруги та конфліктів. Задля ефективного вирішення конфліктів та їх зменшення пропонують рівну участь усіх зацікавлених сторін у плануванні та регулюванні енергоспоживання. На думку жителів м.Бердичева, найякісніше постачається газ (93%) та паливо для транспорту (77%). Водночас населенню недоступні дані види енергії за ціною. Стосовно опалення в багатоквартирних будинках, то якість надання даної послуги задовольняє трохи більше половини – 52% жителів Бердичева, що свідчить про необхідність поліпшення якості надання даних послуг. Субсидіарна кампанія задовольняє більшість громадян, проте є вагоме число незадоволених – 29% (ймовірно, через умови призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг). Проте дане питання знаходиться в площині державного впливу. Також жителі міста, в переважній більшості, стурбовані тим, що у майбутньому енергоресурси стануть недоступними для їхніх сімей (91%), а Україна стане занадто залежною від постачання енергоносіїв з інших країн (83%). 87% опитуваних не знають про будь-які місцеві альтернативні джерела енергоносіїв, які можна буде використати у разі виникнення перебоїв з енергопостачанням. Бердичівляни не мають чіткого плану дій з енергетичної безпеки, мало обізнані в питаннях енергобезпеки, окупності енергозберігаючих заходів, що свідчить про необхідність проведення інформаційних компаній із залученням широких верств населення. 3.3. Висновки, список ключових проблем та пріоритетні цілі. З метою якісної реалізації Плану дій слід розглядати його в єдиній системі коо

Партнери